Sobota 20. října 2018

Revize BlanskoBoskovice

Revize elektroinstalace


Revize elektroinstalace, jinak také nazývána revize elektro se provádí dle norem ČSN 33 2000-6 a zahrnuje veškeré revize elektroinstalace obecně od měření el. energie přes jistící a ochranné prvky v rozvaděčích až po koncové obvody jako jsou zásuvky, osvětlení, pevně připojené spotřebiče.

Tato revize elektro neřeší elektrické spotřebiče připojené vidlicí do zásuvky ani hromosvody.

Funkčnost a bezpečnost elektrických zařízení musí být pravidelně kontrolována formou tzv. pravidelných revizí elektrických zařízení. V bytových objektech se provádějí revize elektroinstalace, elektrických zařízení v intervalu 5-ti let, v kratších lhůtách se provádějí kontroly elektro, elektrických zařízení v prostorách, kde výrazněji působí vnější vlivy (prádelny, sauny, bazény atp.).

Revize elektrických zařízení musí být provedena také po úpravě elektroinstalace.

Revize koupelen se provádí dle normy ČSN 33 2000-7-701 ed.2.Tato část normy se zabývá elektrickým zařízením v prostorech obsahujících upevněnou vanu či sprchu.

Provedení elektrického zařízení v umývacím prostoru musí vyhovovat ČSN 33 2130 ed.2, čl. 7.8

Jednoduché určení možnosti instalace elektrických zařízení v koupelnách a jejich minimální IP..