Sobota 20. října 2018

Revize BlanskoBoskovice

Ceník


ORIENTAČNÍ CENÍK

Elektroinstalace (byt) od 1000 Kč
Elektroinstalace (rodinný dům) od 1500 Kč
Větší objekt (více rozvaděčů) 40-80 Kč za obvod (jistič)
Revize systému ochrany před bleskem (hromosvodu) minimálně 1000 Kč nebo 360 Kč za svod dle dostupnosti
Potvrzení smlouvy s EON 500-1200 Kč
Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů do 20 ks paušálně 2000 Kč
Revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů 30 Kč – 100 Kč za kus dle množství a třídy
Kontrola elektrického ručního nářadí a spotřebičů 20 Kč - 50 Kč za kus dle množství
Revize svařovacích zdrojů 350 Kč za kus
Strojní zařízení od 450 Kč za kus dle složitosti
Označení spotřebiče a nářadí štítkem 10 Kč za kus

Pro provedení revize je nutno předložit:

A) Projektovou dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení.

U většiny starších zařízení není dokumentace vůbec, nebo neodpovídá skutečnosti. Potřeba dokumentace se projeví zejména při poruchách, ale u složitějších zařízení je její absence nepříjemná i při údržbě a revizích. Revizní technici mají povinnost dokumentaci vyžadovat. Pokud neexistuje, musí být v revizní zprávě podrobný popis revidovaného zařízení a navíc revizní technik musí její zhotovení v rozsahu potřeby údržby, oprav a revizí ve výsledku prohlídky (závadách) vyžadovat. Při zjištění, že dokumentace neodpovídá skutečnosti je při nepatrných změnách vhodná její úprava, při změnách rozsáhlejších - analogie předchozího textu.

B) Protokoly o určení druhu prostředí (vnějších vlivů).

Norma ČSN 33 2000-3 neobsahuje požadavek na přehodnocení působení vnějších vlivů, pokud existují protokoly o určení prostředí dle dříve platné ČSN 33 0300. Samozřejmě mluvím o situaci, kdy nedošlo ke změně, nebo kdy může podrobnější určení ovlivnit požadavky na elektrické zařízení (např. velký počet osob, způsobilost osob). U prostorů normálních bez dalších zpřísňujících vlivů a v případech, kdy jsou požadavky dány příslušnou technickou normou vystačíme s konstatováním v dokumentaci nebo předchozí revizní zprávě.